HavalandırmaFlanş Profilleri ve Aksesuarları
 

Köşe Elemanları

 Köşe elemanları flanş profillerine uygun olarak sıvamalı ve düz formda üretilmektedir.Flanşların birbirine bağlantısında rijitlik sağlayarak kanal titreşimlerinin etkilerini en aza indirir.